Menu Close

Category: Lifestyle

แฟชั่นโชว์การกุศล "ทอสายใย ดวงใจแม่"

แฟชั่นโชว์การกุศล “ทอสายใย ดวงใจแม่” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ณ. “ลานข้าว” The Hall ชั้น L ศูนย์การค้าเดอะฟิล

Business Model Canvas for Biz Owner #13

สร้างโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืนรุ่นที่ 13 ผ่านมาแล้ว 12 รุ่น กับสัมมนารอบพิเศษสำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการให้ธุรกิจเติบโตจากการเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดของธุรกิจในกระดาษแผ่นเดียว มั่นใจได้ด้วยคุณภาพการสอนแนวใหม่ที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่องเพราะเราช่วยให้เหล่าเจ้าของกิจการกว่า 500 ราย

ชวนกันกิน @ อ่อนนุชฟาร์ม

เดอะฟิลร่วมมือกับเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์เปิด “ศูนย์จำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ที่อ่อนนุชฟาร์ม และจัดกิจกรรม ชวนกันกิน @ อ่อนนุชฟาร์ม